Veri koruması

İşletmemize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Veri koruma, Ehlikeyif Bremen'in yönetimi için özellikle yüksek önceliğe sahiptir. Ehlikeyif Bremen web sitesinin kullanımı, herhangi bir kişisel veri sağlamadan genel anlamda mümkündür. Bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu işlem için yasal bir temel yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Ehlikeyif Bremen için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri koruma beyanı ile şirketimiz topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuyu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri bu veri koruma beyanı ile hakları hakkında bilgilendirilir.

Sorumlu olarak Ehlikeyif Bremen, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

Ehlikeyif Bremen'in veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) düzenlenirken Avrupa kılavuz ve düzenleme sağlayıcısı tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • a)    Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgilerdir (bundan böyle "veri konusu" olarak anılacaktır). Tanımlanabilir bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcı atayarak bu gerçek kişinin, fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.

 • b)    Etkilenen kişi

Etkilenen kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.

 • c)    İşleme

İşleme, toplama, kayıt, organizasyon, sipariş verme, depolama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanım, iletim, dağıtım veya başka herhangi bir hüküm, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama gibi kişisel verilerle bağlantılı otomatik işlemlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem serisidir.

yukarı...

 • d)    İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e)    Profil oluşturma

Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel ile ilgili hususlar ile gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasından oluşan herhangi bir kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, ikamet veya yerinin analiz edilmesi veya tahmin edilmesi şeklidir.

 • f)     Takma adlandırma (Pseudonym)

Takma adlandırma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri konusuna atanamayacağı şekilde işlenmesidir. Tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye atanamaz.

 • g)    Sorumlu veya işlem sorumlusu

İşlemden sorumlu veya sorumlu kişi, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur. Bu işlemin amaçları ve araçları Birlik yasası veya Üye Devletlerin kanunları tarafından belirtilirse, sorumlu kişi veya bunların isimlendirilmesi için özel kriterler Birlik yasasına veya Üye Devletlerin yasalarına uygun olarak sağlanabilir.

 • h)    Sipariş işlemcisi

İşlemci, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır.

 • i)      Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organdır. Bununla birlikte, Birlik yasası veya Üye Devletlerin yasası kapsamındaki belirli bir araştırma görevinin bir parçası olarak kişisel verileri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.

 • j)      Üçüncü taraflar

Üçüncü taraf, veri sahibi, denetleyici, işlemci ve kişisel verileri denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında işleme yetkisine sahip kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

 • k)    Muvafakat

Muvafakat, belirli bir vak'a için veri sahibi tarafından gönüllü olarak verilecek iradenin bilinçli bir şekilde ve açık bir şekilde bir beyan veya başka bir açık doğrulama eylemi şeklinde ifadesi olup, veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiklerini gösterir.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümlerden sorumlu işletme:

Ehlikeyif Bremen
Kleine Westerholzstraβe 28
28309 Bremen-Hemelingen 
Almanya

Tel.: +49 (0)157 – 87847165
E-Mail: info@ehlikeyif.de
Website: https://www.ehlikeyif.de/

3. Çerezler (Cookies)

yukarı...

Ehlikeyif Bremen web sitesinde çerezler kullanılıyor. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan ve bırakılan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerezde çerez kimliği (Cookie-ID) bulunur. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezlerin depolandığı belirli bir İnternet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir karakter dizesinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, veri sahibinin tek tek tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.
Ehlikeyif Bremen, çerezleri kullanarak, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez, web sitemizdeki bilgileri ve teklifleri kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize etmek için kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından gerçekleştirilir. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarak herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın İnternet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, belirli koşullar altında web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamaz.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Ehlikeyif Bremen web sitesi, bir veri sahibi veya otomatik bir sistem tarafından web sitesine her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdakiler kaydedilebilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) kullanılan alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda riskleri önlemeye yarayan diğer benzer veri ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Ehlikeyif Bremen ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bunun yerine, bu bilgilere (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunması, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmesi, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve 4) kolluk kuvvetlerine siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak için gerek duyulur. Anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler bu nedenle Ehlikeyif Bremen tarafından ve ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla istatistiksel olarak değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği

Yasal düzenlemeler nedeniyle, Ehlikeyif Bremen web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim kurmamızı ve bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan bilgiler içerir ve bu ayrıca elektronik posta (e-posta adresi) için genel bir adres içerir. Bir veri öznesi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla veri denetleyicisine başvurursa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri denetleyicisine konu olan bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temas ettirilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

yukarı...

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gereken süre boyunca veya Avrupa yönergesi ve düzenleme vericisi veya başka bir yasa koyucu tarafından veri denetleyicisinin kanunları veya yönetmeliklerinde yapılması halinde işler ve saklar.

Depolama amacının uygulanması durursa veya Avrupa yönergesi ve düzenleme sağlayıcısı veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak engellenir veya silinir.

7. Veri sahibinin hakları

 • a)    Onay hakkı

Her veri sahibinin Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından veri denetleyicisinden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini onaylamasını isteme hakkı vardır. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • b)    Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını istediği zaman denetleyiciden alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa yönergesi ve düzenleme yapan kişi veri konusu hakkında aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi vermiştir:

  • İşleme amaçları
  • İşlenen kişisel veri kategorileri
  • Kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar
  • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
  • Bunlarla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz hakkı
  • Denetim makamına şikayette bulunma hakkı
  • Eğer kişisel veriler veri sahibinden alınmazsa: Verilerin kökeni hakkında mevcut tüm bilgiler.
  • Madde 22 Paragraf 1 ve 4 DS-GVO uyarınca profilleme dahil otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve bu işlemin veri sahibi için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Veri sahibi ayrıca, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına ilişkin bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri sahibinin, aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkı da vardır.

Bir veri sahibi bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • c)    Düzeltme hakkı

yukarı...

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kendileriyle ilgili hatalı kişisel verilerin derhal düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca, veri sahibinin, işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkı da vardır - ayrıca ek bir beyan yoluyla.

Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • d)    Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, aşağıdaki nedenlerden biri geçerli olduğunda ve işleme gerekmediği sürece, kendileriyle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler bu tür amaçlar için toplanmıştır veya artık gerekli olmadığı başka bir şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, işlemin 6 (1) (a) DS-GVO veya 9 (2) (a) DS-GVO'ya göre işleminin dayandığı rızasını geri çeker ve artık işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  • Veri sahibi, Madde 21 (1) DS-GVO'ya uygun olarak işleme itiraz etmesi ve işleme için geçersiz bir meşru gerekçe bulunmaması veya veri sahibi, Madde 21 (2) DS-GVO'ya uygun olarak işleme itiraz etmesi durumunda.
  • Kişisel verilerin yasadışı olarak işlenmesi durumunda.
  • Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya denetçinin tabi olduğu üye ülkelerin yasası uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
  • Kişisel veriler, DS-GVO madde 8 fıkra 1  uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır.

Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri öznesi Ehlikeyif Bremen'de saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

Ehlikeyif Bremen çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler Ehlikeyif Bremen ve şirketimiz tarafından sorumlu taraf olarak halka duyurulmuşsa, DS-GVO madde 17 fıkra 1 uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü ise, Ehlikeyif Bremen, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alır, bu aynı zamanda teknik nitelikte, yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerine veri sahibinin onlardan tüm diğer veri denetleyicilerini sildiğini bildirmek için bu kişisel verilere olan tüm bağlantıların silinmesi veya bu kişisel verilerin kopyalanması veya çoğaltılması talep edilmiş olmasına rağmen gerçekleştirilir. 

Ehlikeyif Bremen çalışanı, bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 • e)    İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından aşağıdaki koşullardan biri karşılandığında denetleyiciden işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Veri sahibi, kişisel verilerin doğruluğunu, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre için itiraz eder.
  • İşlem yasalara aykırıdır, veri sahibi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.
  • Denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal talepleri iddia etmesi, kullanması veya savunması gerekir.
  • Veri sahibi, DS-GVO madde 21 fıkra 1 uyarınca işlemeye itiraz etmiştir ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin veri sahibinin meşru nedenlerinden daha ağır bastığı kesin değildir.

Yukarıdaki koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi Ehlikeyif Bremen'de saklanan kişisel verileri kısıtlamak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

Ehlikeyif Bremen çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f)     Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verileri veri sahibi tarafından sorumlu bir kişiye, yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahiptir.

Ayrıca, işlemin DS-GVO madde 6 (1) (a) veya DS-GVO madde 9 (2) (a) veya DS-GVO madde 6 (1) (b) ye göre bir sözleşme uyarınca rızaya dayanması kaydıyla, kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden engel olmadan başka bir denetleyiciye başka bir denetleyiciye aktarma hakkına da sahiptir ve kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi veya sorumlu kişiye atanmış resmi makamın kullanılması için gerekli olmadıkça, işlem otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Ayrıca, DS-GVO madde 20 fıkra 1 uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanırken, veri sahibinin, kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu ve öyleyse, doğrudan bir kişiden diğerine aktarılma hakkı vardır, bu diğer insanların haklarını ve özgürlüklerini etkilemez.

Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, veri sahibi herhangi bir zamanda bir Ehlikeyif Bremen çalışanıyla iletişim kurabilir.

yukarı...

 • g)    İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme yapan kişi tarafından, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir zamanda sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, DS-GVO madde 6 fıkra 1 e veya f'e dayanarak, itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.
İtiraz durumunda, Ehlikeyif Bremen, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremedikçe veya işlem, iddia, icra veya savunmaya hizmet etmedikçe, kişisel verileri artık işlemeyecektir.
Ehlikeyif Bremen doğrudan reklam yapmak için kişisel verileri işlerse, veri sahibinin herhangi bir zamanda bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Bu, doğrudan reklamcılığa bağlı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi, Ehlikeyif Bremen'in doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederse, Ehlikeyif Bremen kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.
Ayrıca, ilgili kişi, Ehlikeyif Bremen'de bilimsel veya tarihi araştırma amacıyla veya DS-GVO madde 89 fıkra 1 uyarınca istatistiksel amaçlar için yürütülen, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlemin gerekmemesi durumunda, itiraz etme hakkına sahiptir.
İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi herhangi bir Ehlikeyif Bremen çalışanıyla veya doğrudan başka bir çalışanla iletişim kurabilir. Veri sahibi ayrıca, teknik spesifikasyonları kullanan otomatik prosedürler kullanarak, 2002/58 / EC sayılı Direktiften bağımsız olarak, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.

 • h)    Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifi ve düzenleyici otorite tarafından, yasal etkileri olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen - otomatik profil işleme dahil - profilleme dahil olmak üzere, şayet bu karar (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasaları nedeniyle izin verilmesi durumunda ve bu mevzuat veri sahibinin haklarını, özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun tedbirleri içermesi veya (3) veri sahibinin açık onayı olması durumunda, bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir.
Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile verilmişse, Ehlikeyif Bremen hak ve özgürlüklerin yanı sıra haklı olanları korumak için uygun önlemleri, en azından sorumlu kişi adına bir kişinin müdahalesini alma, kendi konumlarını belirleme ve karara itiraz etme hakkını içeren veri sahibinin çıkarlarını korumak, alır.
Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek istiyorsa, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

 • i)      Veri koruma yasası uyarınca rızasını geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kişisel verilerin işlenmesine rızalarını istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir.
Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla irtibata geçebilir.

8. İş başvurusu ve iş başvuru sürecinde veri koruması

Veri kontrolörü, başvuru sürecini işlemek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme ayrıca elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum, özellikle, bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini, örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla elektronik yollarla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. Kontrolör bir başvuru sahibi ile iş sözleşmesi yaparsa, aktarılan veriler iş ilişkisinin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Veri kontrolörü başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, başvuru belgeleri, silme işleminin denetleyicinin diğer meşru menfaatleriyle çelişmemesi koşuluyla, ret kararının açıklanmasından iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda diğer meşru menfaat, örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) kapsamındaki bir prosedürde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

9. Facebook uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Denetleyici, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşime girmesini sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan İnternet'te işletilen bir sosyal buluşma noktasıdır. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgi sağlamasına olanak tanır. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının, diğer şeylerin yanı sıra, özel profiller oluşturmasına, arkadaşlık istekleri yoluyla fotoğraf ve ağ yüklemesine olanak tanır.
Facebook, Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından işletilmektedir. Etkilenen bir kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bu web sitesinin denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Facebook tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Bileşen, karşılık gelen Facebook bileşeninin bir temsilini Facebook'tan indirmeye neden olur. Tüm Facebook eklentilerine tam bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Facebook, web sitemizin hangi alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.
Veri sahibi Facebook'a aynı anda giriş yaparsa, Facebook web sitemize veri sahibi tarafından her erişildiğinde ve web sitemizin veri sahibinin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği web sitemizde kaldığı süre boyunca tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birini tıklatırsa, örneğin "Beğen" düğmesi veya ilgili kişi yorum yaparsa, Facebook bu bilgileri kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri depolar

Facebook, veri konusu web sitemize erişirken aynı anda Facebook'ta oturum açarsa, Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği hakkında bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesaplarından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, veri sahibinin gizliliğini korumak için Facebook'un hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklar. Buna ek olarak, Facebook'a veri iletimini bastırmayı mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, Facebook'a veri iletimini bastırmak için veri sahibi tarafından kullanılabilir.

10. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımı için veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle)

Denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analizi hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri sahibinin web sitesine bir web sitesine (yönlendiren olarak adlandırılır) hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiğini veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğini kaydeder. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.

Veri denetleyicisi, Google Analytics üzerinden web analizi için "_gat._anonymizeIp" ekini kullanır. Bu ek ile, web sitemize erişim Avrupa Birliği'nin bir üye ülkesinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına başka bir sözleşme devletinden geliyorsa, veri sahibinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonimleştirilir.
Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, elde edilen veri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar derlemek ve web sitemizin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezler hakkında bilgi yukarıda açıklanmıştır. Çerez ayarlayarak Google, web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Bu web sitesinin denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Google Analytics bileşeni tarafından, çevrimiçi analiz amacıyla verileri Google'a aktarma işlemi. otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon bildirimlerini etkinleştirmek için Google'ın kullandığı veri konusunun IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.

Çerezler, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve ilgili kişi tarafından web sitemize ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri sahibinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla, yukarıda açıklandığı üzere, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e JavaScript aracılığıyla web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını bildirir. Google, tarayıcı eklentisinin kurulumunun bir itiraz olduğunu düşünmektedir. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, veri sahibinin Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanındaki başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme seçeneği vardır.

Google hakkında daha fazla bilgi ve geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

11. Google AdWords uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Denetleyici, Google AdWords'ü bu web sitesine entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenlerin hem Google arama motoru sonuçlarına hem de Google reklamcılık ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır; bu sayede, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu almak için arama motorunu kullandığında Google'ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülenir. Google reklamcılık ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve daha önce tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili web sitelerine dağıtılır.

Google AdWords, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklamlar göstererek ve web sitemizde üçüncü taraf reklamları göstererek web sitemizi tanıtmaktır.

Bir veri konusu web sitemize bir Google reklamı yoluyla ulaşırsa, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine Google tarafından bir dönüşüm çerezi yerleştirilir. Çerezler hakkında bilgi yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişiyi tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi henüz dolmamışsa, dönüşüm çerezi bir çevrimiçi mağaza sisteminden alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara web sitemizden erişilip erişilmediğini belirlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bize hem de Google'a, bir AdWords reklamı yoluyla web sitemize gelen bir veri sahibinin satış oluşturduğunu, yani mal alımını tamamlayıp tamamlamadığını anlamamızı sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemiz için ziyaretçi istatistikleri oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, tarafımızdan AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için kullanılır. Ne şirketimiz, ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan veri konusunu tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler almamaktadır.

Dönüşüm çerezi, veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri sahibinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.
İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla, yukarıda açıklandığı üzere, web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından önceden ayarlanmış bir çerez herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.

Ayrıca, veri sahibinin Google'ın ilgi alanına dayalı reklamcılığına itiraz etme seçeneği vardır. Bu amaçla, veri sahibinin kullandıkları her İnternet tarayıcısından www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırması ve orada istenen ayarları yapması gerekir.

Google hakkında daha fazla bilgi ve geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

12. Instagram uygulaması ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Denetleyici, Instagram web sitesinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda paylaşmasına olanak tanıyan bir hizmettir.

Instagram Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Meydanı, Grand Canal Limanı, Dublin 2 Ireland tarafından işletilmektedir.

Bu web sitesinin denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir Instagram bileşeninin (Instagram eklentisi) entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Instagram tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Bileşen, karşılık gelen Instagram bileşeninin bir temsilini Instagram'dan indirmeye neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, web sitemizin hangi alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğini öğrenir.

Veri sahibi Instagram'a aynı anda giriş yaparsa, Instagram web sitemize veri sahibi tarafından her erişildiğinde ve web sitemizin veri sahibinin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği web sitemizde kaldığı süre boyunca tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından ilgili kişinin ilgili Instagram hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birini tıklatırsa, onunla iletilen veri ve bilgiler veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından kaydedilir ve işlenir.

Instagram, veri konusu web sitemize erişirken aynı anda Instagram da oturum açarsa, Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği hakkında bilgi alır; bu, ilgili kişinin Instagram bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram hesaplarından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Instagram hakkında daha fazla bilgi ve geçerli veri koruma düzenlemeleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adresinde bulunabilir.

13. İşlemenin yasal dayanağı

DS-GVO madde 6 I fıkra a belirli bir işleme amacıyla onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya başka herhangi bir hizmet veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli olan işlemler DS-GVO madde 6 I fıkra b ye dayanmaktadır. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemler almak için gerekli olan işleme işlemleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme DS-GVO madde 6 I fıkra c ye dayanmaktadır. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya diğer üçüncü taraflara iletilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. O zaman işleme DS-GVO madde 6 I fıkra d ye dayanacaktır.

Sonuçta, işleme süreçleri DS-GVO madde 6 I fıkra f ye dayanabilecektir.  Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamadığı işlem süreçleri, veri sahibinin çıkarlarının, temel haklarının ve özgürlüklerinin bunlardan daha ağır basmaması durumunda şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerektiğinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işlemlere özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucuları tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, veri sahibinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşündedir (Resital DS-GVO 47 cümle 2).

14. Denetleyici veya üçüncü bir tarafın izlediği işleme ilişkin meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi DS-GVO madde 6 I fıkra f'ye dayanıyorsa, meşru menfaatimiz ticari faaliyetlerimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın iyiliği lehine yürütmektir.

15. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, bir sözleşmeyi yerine getirmesi veya başlatması gerekmediği sürece ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

16. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı düzenlemeler; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; temin etmemenin olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının yasalar tarafından kısmen gerekli olduğunu (ör. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye bağlı düzenlemelerden (örneğin sözleşme tarafı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildireceğiz.

Bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlemek zorunda olduğumuz kişisel verileri sağladığı bir sözleşmenin yapılması gerekebilir. Örneğin, veri sahibi, şirketimiz onlarla bir sözleşme yaparsa, bize kişisel veriler sunmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, sözleşmenin ilgili kişi ile yapılmamasına neden olacaktır.

Veri sahibinin kişisel veriler sağlamasından önce, veri sahibinin çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmesi gerekir. Çalışanlarımız, ilgili kişinin kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme ile gerekli olup olmadığı veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığı ve kişisel verilerin verilmemesinin sonuçları olup olmadığını duruma göre açıklar.

17. Mevcut otomatik karar verme

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.